Eljárásai:

 •  adatvédelmi ellenőrzés;
 •  adatvédelmi vizsgálat.

Feladatai:

 • a honvédségi szervezetek adatkezelésével, adattovábbításával és adatfeldolgozásával kapcsolatos szakirányításnak, felügyeletének szakmai előkészítése;

 • a tárcához beérkező közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos tevékenység;

 • a tárca és a Magyar Honvédség elektronikus közzétételi kötelezettségében való közreműködés;

 • a tárca és a Magyar Honvédség adatvédelmi nyilvántartásának vezetése;

 • a tárca és a Magyar Honvédség adatvédelmi incidens nyilvántartásának vezetése;

 • kapcsolattartás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, más tárca adatvédelemmel és információszabadsággal foglalkozó szakembereivel;

 • a Honvédelmi Minisztérium belső adatvédelmi felelősi feladatok ellátása.

Vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

 • Magyarország Alaptörvénye

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 • a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény

 • a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

 • a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről szóló 85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

 • a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

 • a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás

 • a képrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazásáról szóló 16/2014. (HK7.) HM KÁT szakutasítás

 • a Magyar Honvédség nyilvánosnak minősülő adatairól szóló 78/2013. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés