Munkafelügyeleti Szakhatóság eljárás fajtái

Az üzlet működésének engedélyezésére vonatkozó eljárás:

1. Ügyleírás:

A honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt üzlet működési engedélyezési eljárását lefolytató hatóság megkeresésére a munkabiztonsági követelmények teljesítésének ellenőrzése, szakhatósági állásfoglalás kiadása.

 

2. Vonatkozó jogszabály(ok):

 

3. Szükséges nyomtatványok:

nincs

 

4. Ügyintézés menete:

 A szakhatósági eljárás az üzlet működési engedélyezése ügyében eljáró hatóság megkeresésével indul, és a munkabiztonsági követelmények teljesítésének ellenőrzése alapján szakhatósági állásfoglalás kiadásával zárul.

 

5. Ügyintézési határidő:

A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap.

  

Szakvéleményezési tevékenység:

 

1. Ügyleírás:

A katonai építésügyi hatóság építésügyi eljárásaiban a munkabiztonsági követelmények teljesítésének ellenőrzése, szakvélemény kiadása.

 

2. Vonatkozó jogszabály(ok):

 

3. Szükséges nyomtatványok:

nincs

 

4. Ügyintézés menete:

 A szakvéleményezési eljárás az ügyében eljáró katonai építésügyi hatóság megkeresésével indul, és a munkabiztonsági követelmények teljesítésének ellenőrzése alapján szakvélemény kiadásával zárul.

 

5. Ügyintézési határidő:

A szakvélemény kiadására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap.

         Panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása:

 

1. Ügyleírás

 

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. 

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

 2. Vonatkozó jogszabályok

 

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

 

3. Szükséges nyomtatványok

Nincs.

 

4. Ügyintézés menete

 

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv).

Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőtmeghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi.

 

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul értesíti.

 

5. Ügyintézési határidő

 

A panaszt és a közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.

Menü

Navigáció