Építésügyi és Építésfelügyeleti Hatóság eljárás fajtái

Az Építési Hatósági Osztály a nemzetbiztonsági célú, illetve a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Kormányrendelet alapján az állami repülések céljára szolgáló repülőterekkel és a közös felhasználású repülőterekkel kapcsolatosan a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Kormányrendeletnek megfelelően

Az eljárások során megkeresésre kerülő szakhatóságok a rendelet 1. számú mellékletében találhatók, továbbá a 4/2014 (I.10.)  Kormányrendeletnek megfelelően a megjelölt szervezetek vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként kijelölt Terrorelhárítási Központ főigazgatója, illetve a 259/2011 (XII.7.) kormányrendeletben meghatározottak szerint a polgári nemzetbiztonsági szakszolgálatok tűzvédelmi ügyeiben az első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve kerül megkeresésre.

Menü

Navigáció