Közérdekű adatok

 • Cím: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11
 • Postacím: Budapest 1555. Pf 70
 • Telefon: Bucsánszy Zoltán alezredes
 • Fax:  06-1-4741-467
 • E-mail:  bJLPPsDD2RBaGF0b3NhZ2loaXZhdGFsQGhtLmdvdi5odQ==
 • Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezést követően


                                                Illetékességi terület

 • Szakhatósági hatáskörében eljárva illetékessége a honvédelmi és katonai célú létesítmények működési vagy védőterületére terjed ki Magyarország területére vonatkozóan.
 • Államigazgatási véleményezési jogkörében eljárva illetékessége országos.


                                             Hatáskör

 • A főosztályvezető nevében és megbízásából az igazgatóság hatásköre kiterjed a vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági eljárásokban elsőfokú honvédelmi szakhatósági hatáskörben annak elbírálására, hogy a – honvédelmi és katonai célú létesítmények működési vagy védőterületén tervezett beruházások megvalósítása során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.
 • Részvétel a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzatok véleményezési eljárásában, a honvédelmi érdek képviselete, a településrendezési eszközök véleményezése.