Balatonkenese, 2014. április 15-16.

- A II. Katonai Hatósági Konferencia programja

- dr. Bakos József: A szolgáltató közhatalom elve

- dr. Bedő Katalin: Az elektronikus építési napló bevezetésének tapasztalatai

- Bíró László mk. alezredes: Honvédelmi szervezetek tapasztalatai

- Boczák Attila ezredes: A MH logisztikai rendszerének szakmai irányítása...

- Boda Tamás: Rögzítéstechnikai rendszerek

- Czövek János: A Honvédszakszervezet

- Cseppentő József mk. ezredes: Az infrastrukturális gazdálkodással kapcsolatos főbb feladatok

- Erdődi Zsolt ezredes: A MH LK  helye, szerepe és feladatai a logisztikai gazdálkodás rendszerében

- Hanisch Magdolna őrnagy: Honvédelmi szervezetek tapasztalatai...

- Hilmer Csaba: Hallásmegóvás

- Illés Attila:  A HM VGH KMBBI szerepe...

- dr. Káldi Zoltán: A bányafelügyelet építésügyi hatásköre

- Kerekes László:  AQAP követelmények és realitások

- Kis Zsolt százados: Építésfelügyeleti ellenőrzés

- Kovácsné Németh Klára: Az útügyi szakhatósági közreműködés sajátos szempontjai

- Magó Erzsébet: Területrendezési szabályozás változása

- Magyar Mária: Az építésügyi szabályozás aktuális helyzete

- Oroszi Mihály tű. őrnagy: A tűzvédelmi szakhatóság részvétele az építéshatósági eljárásokban

- Pimper László: Létesítményi tűzoltóságok együttműködése

- Szabó-Filyó Krisztina főhadnagy: Új irányok a munkaegészségügyben

- Szőllőssy Gábor: A Magyar Mérnöki Kamara szerepe a szakmagyakorlásban

- Törökné Horváth Éva: Az ÉMI Nonprofit Kft. tevékenysége

- Dr. Vass Gyula tű. ezredes: Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései