Tisztelt Látogató!

 

Köszöntöm a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal honlapján.

Honlapunk célja, hogy Ön betekintést
 nyerjen a HM Hatósági Hivatal hatáskörébe tartozó
 hatósági, szakhatósági, a közigazgatási egyeztetést igénylő,
 valamint a szakirányítási tevékenységgel kapcsolatos
 eljárás fajtákról, az ügyintézés menetéről, valamint lehetőséget biztosítsunk a leggyakrabban használt iratminták, illetve a hozzájuk szükséges segédprogramok letöltésére.

 

Tisztelettel:

Dr. Gulyás András ezredes

főigazgató


______________________________________________________________________

A központi hivatal alapításának dátuma: 2005. április 1.

Megalakulásának időpontja jogfolytonosság alapján: 1994. november 1.

Megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal.

Rövidített megnevezése: HM HH.

Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Office of Authorities.

Névmódosulás: Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal (2010. december 31-ig).

Közvetlen jogelődjei és azok székhelye:

− HM Költségvetési Ellenőrzési Hivatal, 1135 Budapest XIII., Lehel út 35–37.;

− HM Munkabiztonsági és Építésügyi Hatósági Hivatal, 1135 Budapest XIII., Lehel út 35–37.

Székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel út 35–37.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 70.

Telefon: 06-1-237-5556

Fax:  06-1-237-5527