Közérdekű adatok


                                                Illetékességi terület

  • Szakhatósági hatáskörében eljárva illetékessége a honvédelmi és katonai célú létesítmények működési vagy védőterületére terjed ki Magyarország területére vonatkozóan.
  • Államigazgatási véleményezési jogkörében eljárva illetékessége országos.


                                               Hatáskör

  • A főosztályvezető nevében és megbízásából az igazgatóság hatásköre kiterjed a vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági eljárásokban elsőfokú honvédelmi szakhatósági hatáskörben annak elbírálására, hogy a – honvédelmi és katonai célú létesítmények működési vagy védőterületén tervezett beruházások megvalósítása során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.
  • Részvétel a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzatok véleményezési eljárásában, a honvédelmi érdek képviselete, a településrendezési eszközök véleményezése.