Tűzvizsgálati eljárás lefolytatása

Beépített tűzvédelmi berendezés létesítésének engedélyezése

Jogszabályi előírások alóli eltérés engedélyezése

Tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása

Tűzeseti hatósági eljárás lefolytatása