A katonai építésügyi hatósági hatáskörében eljáró Építésügyi és Térképészeti Hatósági Osztály a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet alapján

 • Építési engedélyezési,

 • Fennmaradási engedélyezési,

 • Használatbavételi engedélyezési,

 • Bontási engedélyezési,

 • Engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,

 • Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,

 • Telekalakítási,

 • Jogutódlás tudomásulvételi,

 • Használatbavétel tudomásulvételi,

 • Kötelezési,

 • Végrehajtási,

 • Szakhatósági,

 • Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,

 • Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi,

 • Az államhatárról szóló törvény szerint szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi, és

 • A menedékjogról szóló törvény szerint szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokat folytat.

A hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságokat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza. A honvédelmi és katonai célú építmények esetében a közegészségügyi, járványügyi tűzvédelmi és munkavésdelmi szakkérdéseket a katonai építésügyi hatóság saját hatáskörben vizsgálja.