Légi távérzékelés végrehajtásához, felvétel vagy adat közzétételéhez, illetve kereskedelmi célú felhasználásához - a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 30.§ (1) bekezdése alapján - engedély szükséges.

A légi távérzékelés végrehajtásának, illetve a távérzékelt adat felhasználásának és az ehhez szükséges engedélyezés rendjét a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 399/2012. Korm. rendelet) szabályozza.

A légi távérzékelés fogalma [Fttv. 1. §  9. pont]:

- légi távérzékelés: mérések végrehajtására, illetve térképkészítésre alkalmas légi távérzékelési adatgyűjtés, amelynek célja és eredménye geodéziai, térképészeti, geofizikai, geológiai és navigációs adatok gyűjtése.

A jogszabály nem tesz különbséget arra vonatkozóan, hogy milyen eszközzel, repülőgéppel, vagy pilótanélküli légijárművel (drónnal) történik a légi távérzékelés, ha annak célja és eredménye a definíció szerinti adatgyűjtés, akkor az a tevékenység engedélyköteles.

Geodéziai, térképészeti, geofizikai, geológiai és navigációs célra kizárólag engedély alapján készült távérzékelt adatok használhatók fel.

Az engedély nélkül végrehajtott légi távérzékelés esetén a hatóság bírságot szab ki!

A légi távérzékelési engedély kiadása iránti kérelmet a 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv kijelöléséről, hatósági feladatairól és hatásköréről szóló 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet alapján a HM Hatósági Főosztályára (a továbbiakban. hatóság) kell benyújtani a 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal.

A kérelem benyújtható:

- a lbwYXNpATxrFc2MMaG0uaGZAaG0uZ292Lmh1 címre küldött e-mailben, vagy 

- a „HMHH” Hivatali kapun keresztül is.

A törvényben meghatározott ügyintézési határidő:nyolc nap, de a megfelelő formában és tartalommal (mellékletekkel) beadott kérelmet hatóság általában egy-három munkanapon belül elbírálja.

Az eljárás díj és illetékmentes.

Az engedéllyel rendelkező 

- a tevékenység megkezdését a felszállás előtt két munkanappal köteles bejelenteni, valamint 

- a leszállás utáni első munkanapon a távérzékelésről adatlapot megküldeni. 

Több napra kiterjedő feladat végrehajtás esetén minden felszállást megelőzően, illetve leszállást követően meg kell tenni a bejelentést.

Amennyiben a légi távérzékelés elmarad az engedélyes, legkésőbb az engedély érvényességi idejének végéig, arról is köteles bejelentést tenni a hatóságnak. 

A távérzékelési engedély nem hosszabbítható meg. Amennyiben a kérelemben foglalt határidőig a tevékenység nem fejeződik be, új kérelem beadása szükséges.